Γιατί είναι σημαντικό ένας ενήλικας να γνωρίζει αγγλικά

Γιατί είναι σημαντικό ένας ενήλικας να γνωρίζει αγγλικά

Γιατί είναι σημαντική η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούσε πάντα στόχο κάθε γονέα για το παιδί του και κάθε ανθρώπου που ήθελε να εξελιχθεί περαιτέρω και να βγει από τα στενά όρια της μητρικής του γλώσσας. Η προοπτική  για καλύτερη εξέλιξη στον τομέα της εργασίας, οι σπουδές στο εξωτερικό αλλά ακόμη και η δυνατότητα να γνωρίσει κανείς νέους κόσμους-ανθρώπους και χώρες έκαναν πάντα την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας να είναι προτεραιότητα για τα παιδιά τους ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα τελευταία χρόνια η εκμάθηση έχει αρχίσει από την ηλικία των 3 ετών αφού σε πολλούς παιδικούς σταθμούς υπάρχει αυτή δυνατότητα.

Τι συμβαίνει σε όσους ενήλικες δεν κατάφεραν να μάθουν από μικρή ηλικία την αγγλική γλώσσα;

Για όσους μαθητές ξεκίνησαν από νωρίς την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την τελειοποίησαν μέσα στα σχολικά χρόνια τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά. Για τα παιδιά εκείνα όμως που είτε δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία είτε δεν τα κατάφεραν να μάθουν την αγγλική γλώσσα όσο πήγαιναν σχολείο τα πράγματα δυσκόλεψαν και ως ενήλικες το συνειδητοποίησαν ακόμη περισσότερο. Η επαφή με την «σκληρή» πραγματικότητα ήρθε όταν ως ενήλικες πια προσπάθησαν να βρουν μία εργασία, ή έχασαν μία πολύ καλή θέση εργασίας λόγω της μη γνώσης της αγγλικής γλώσσας είτε ακόμη και όταν μπήκαν στον Πανεπιστήμιο και δεν είχαν το απαραίτητο πτυχίο για να πάρουν απαλλαγή από το μάθημα των Αγγλικών.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει κανείς αγγλικά;

Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι: δεν είναι δύσκολο οι ενήλικες να μάθουν αγγλικά. Τα εντατικά αγγλικά για ενήλικες πρέπει να  είναι η πρώτη προτεραιότητα για όσους δεν έχουν την πιστοποίηση της άριστης γνώσης αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν άπταιστα στα αγγλικά. To ερώτημα είναι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει ένας ενήλικας αγγλικά. Αναμφισβήτητα τα ιδιαίτερα μαθήματα είτε αυτά γίνονται κανονικά είτε μέσω skype.

Ποια είναι τα οφέλη των ιδιαίτερων μαθημάτων αγγλικών;

Η παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων αγγλικών είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρώτον, τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών εξατομικεύονται και επικεντρώνονται στους εκπαιδευτικούς σας στόχους. Σε αντίθεση με τα ομαδικά μαθήματα, ο καθηγητής/τρια αγγλικών γνωρίζει πως πρέπει να γίνει το μάθημα εστιάζοντας στα αδύνατα σημεία σας, ώστε να μπορείτε ως ενήλικες να ενσωματώσετε τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στη νέα σας καθημερινότητα. Ας δούμε όμως αναλυτικά μερικά από τα οφέλη εντατικών ιδιαίτερων μαθημάτων  αγγλικών:

1.Εξατομικευμένη προσοχή

Η ύπαρξη ενός καθηγητή  σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών στις ανάγκες σας. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα σας δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσετε όλες σας τις αδυναμίες στην γνώση της ξένης γλώσσας  και να καταφέρετε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι μόνο να τις καλύψετε αλλά να νιώσετε ότι έχετε βελτιωθεί σημαντικά.

Οι ενήλικες μαθητές  μαθαίνουν περισσότερα όταν τα μαθήματά τους είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Οι καθηγητές αγγλικών μπορούν επίσης να επιλέξουν συγκεκριμένα θέματα για διδασκαλία, κάτι που ενδεχομένως θα διατηρήσει το ενδιαφέρον των ενήλικων μαθητών αμείωτο. Τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών είναι μια μεγάλη επένδυση στο μέλλον σας.

2. Άμεση βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Στα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών παρατηρείτε άμεση βελτίωση στον προφορικό λόγο γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις ενηλίκων μαθητών αποδεικνύεται πολύ σημαντικό για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι ιδανικά για άτομα που χρειάζονται αγγλικά για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως για εργασία ή εξετάσεις.

3.  Άμεση και γρήγορη επιτυχία στις εξετάσεις

Οι ενήλικες μαθητές όταν επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, τις περισσότερες φορές βιάζονται γιατί θέλουν να πάρουν κάποιο πτυχίο. Ακριβώς για αυτόν το λόγο και προκειμένου να εξασφαλίζουν την επιτυχία, τα ιδιαίτερα μαθήματα από καθηγητή με πολυετή πείρα συντελούν στο να επιτύχουν στις εξετάσεις

4. Προσαρμογή του μαθήματος στις ώρες που εξυπηρετεί τον ενήλικα μαθητή.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ενήλικες μαθητές ή θα εργάζονται ή θα σπουδάζουν. Αυτός είναι ήδη ένας περιοριστικός παράγοντας για να παρακολουθήσουν ομαδικά μαθήματα. Δεν υπάρχει ευελιξία στον χρόνο και η επιλογή των ιδαιτέρων μαθημάτων είναι η μόνη λύση. Το μόνο που απαιτείται είναι η επιλογή ενός έμπειρου και με διάθεση για διδασκαλία καθηγητή.